Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka pod red. Piotra Moskala pt. Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka.

Monografia zawiera interdyscyplinarną dyskusję wokół następujących problemów: Czy nauka (science) generuje naturalistyczną koncepcję człowieka? Czy w oparciu o wyniki badań naukowych można formułować tezy negujące duchowy wymiar bytu ludzkiego?

Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka

Z Przedmowy

Filozofia, która chce być filozofią autonomiczną w stosunku do teologii i nauki (tzw. nauk szczegółowych, nauk w sensie science), musi być od teologii/objawienia i od tych nauk metodologicznie niezależna. Filozofia nie rozwija się jednak w kulturowej próżni, a naukowy obraz świata nie powinien być dla niej nieinteresujący, chociażby dlatego, że powołując się na wyniki badań naukowych formułuje się nieraz konkluzje światopoglądowo doniosłe, stanowiące dla filozofii swoiste wyzwanie. Naukowy obraz świata i formułowane na jego podstawie wnioski natury filozoficznej i światopoglądowej mogą stanowić wyzwanie także dla teologii i religijnego obrazu świata. Jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi staje myśl filozoficzna i religijno-teologiczna, jest wyzwanie naturalizmu w kwestii rozumienia człowieka.

Przed autorami monografii postawiłem pytanie: Czy nauka (science) generuje naturalistyczną koncepcję człowieka? Czy w oparciu o wyniki badań naukowych można formułować tezy negujące duchowy wymiar bytu ludzkiego?

W dyskusjach filozoficznych oraz światopoglądowych nieraz zdarza się, że dyskutuje się ze stanowiskami, które de facto są konstruktami samych dyskutantów, lub takimi, które są wątpliwymi/nieudanymi sformułowaniami lub uzasadnienieniami ważnego stanowiska teologicznego czy filozoficznego, na przykład w kwestii Boga czy ludzkiej duszy.

W związku z tym na początku monografii zamieszczam tekst zawierający fragment z Katechizmu Kościoła katolickiego, a dotyczący cielesno-duchowej natury człowieka, oraz własne filozoficzne sformułowanie i uzasadnienie prawdziwości tezy o duchowo-cielesnej strukturze bytu ludzkiego i o nieśmiertelności ludzkiej duszy. To moje sformułowanie utrzymane jest w tradycji tomistycznej.

Do przedstawicieli nauki (science), zwłaszcza  nauk  przyrodniczych, do naukowców reprezentujących neuronaukę, psychologię, psychologię ewolucyjną a także specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji skierowałem następujące pytanie: Czy na podstawie wyników badań naukowych można obalić zaprezentowane w moim tekście tezy i/lub ich uzasadnienie?

Piotr Moskal. Red. Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka. (Religia i mistyka T. 8). Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.

Spis treści

 1. Piotr Moskal. Przedmowa
 2. Piotr Moskal. Struktura bytu ludzkiego
 3. Anna Lemańska. Zagadnienie istnienia duszy ludzkiej w świetle wyników nauk przyrodniczych
 4. Ks. Stanisław Zięba. Człowiek stał się człowiekiem
 5. Maciej Trojan, Julia Sikorska. Ewolucyjne początki religijności i religii u człowieka
 6. Ks. Grzegorz Bugajak. „Adamie, gdzie jesteś?” Kilka uwag o istocie człowieczeństwa
 7. Paweł Stróżak. Filozoficzne rozważania nad strukturą bytu ludzkiego w świetle neuronauki poznawczej
 8. Maria Weker. Problem „duszy” w kontekście badań neuroteologicznych
 9. Sylwia Terpiłowska. Wpływ zamian w genomie, transkryptomie, proteomie na jakość życia człowieka- wybrane problemy
 10. Lilia Suchocka. Psychologiczno-egzystencjalne uwarunkowanie autotranscendencji u pacjentów pooperacyjnych
 11. Zenon E. Roskal. Hipoteza nawigacji magnetorecepcyjnej u rudzika europejskiego (erithacus rubecula) w świetle tomistycznej koncepcji zmysłu wspólnego (sensus communis)
 12. Mirosław Sopek. Sztuczna Inteligencja a zagadnienie struktury osoby ludzkiej
 13. Andrzej Paszewski, ks. Piotr Moskal. Dyskusja wokół Struktury bytu ludzkiego
 14. Ks. Piotr Moskal. Posłowie

Książka ukazała się w serii Religia i mistyka.

Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.