Wizualizacje w nauce. Interdyscyplinarne sympozjum, Warszawa, 12–13 września 2022

Tematem sympozjum – pierwszego stacjonarnego wydarzenia Avantu od 2019 r. – jest rola wizualizacji w szeroko ujmowanej nauce. A więc zarówno w prezentowaniu rezultatów, jak w samych praktykach badawczych; w wyjaśnianiu, modelowaniu, komunikowaniu, ale i w nauczaniu. Skąd akurat taki pomysł na najnowszą i (tymczasem) polskojęzyczną edycję naszego sympozjum?

Dominacja wizualności w nauce oraz wzroku wśród ludzkich form percepcji to opinia i oklepana, i nieoczywista. Dzięki studiom nad nauką i techniką przyswoiliśmy sobie wizję „myślenia za pomocą rąk i oczu”. Kognitywistyka od początku eksploatuje poznanie wzrokowe jako obszar badań, ale i sporów teoretycznych, gdzie najłatwiej „unaocznić” własne racje, czy to w zakresie reprezentacji poznawczych, czy afordancji, czy – jak ostatnio – hipotezy mózgu jako maszyny predykcyjnej. Teoria układów dynamicznych i modelowanie matematyczne wydają się niezwykle efektywne w graficznym ujmowaniu badanych struktur i procesów. Zwraca też uwagę wielowymiarowy dialog sztuki z nauką. A jednocześnie można się zastanawiać, na ile wizualizacyjne procedury i konwencje mogą dezorientować i działać w nauce na zasadzie mylnych tropów (tzw. czerwonych śledzi).

Jak to zwykle miało miejsce na naszych konferencjach, również i tym razem oczekujemy zgłoszeń z zakresu nauk poznawczych, nauk społecznych i filozofii, a ponadto otwieramy się na matematykę w różnorakich zastosowaniach, jak i na transdyscyplinarne projekty angażujące edukację czy sztukę.

Ponieważ coraz większy nacisk kładziemy na doskonalenie badawczego i integrującego charakteru naszych wydarzeń, zależy nam na możliwie pełnym Waszym udziale w sympozjum. Dlatego oczekujemy rozbudowanych abstraktów, które zostaną wnikliwie ocenione, a później posłużą przygotowaniu się Uczestniczek i Uczestników do udziału w danej sesji, w tym do dyskusji. A najbardziej faworyzowaną przez nas sesją będzie sesja posterowa. Chcemy zaprzeczyć opinii, że forma plakatu przydaje się głównie w prezentacji badań empirycznych – dlatego zachęcamy do tej formy wypowiedzi także matematyków, filozofki, socjologów czy przedstawicielki badań na styku różnych dyscyplin.

Zaproszeni wykładowcy: prof. Łukasz Afeltowicz, prof. Aleksandra Derra, prof. Mateusz Hohol

Proponujemy dwie formy wystąpień:

POSTER

 • Przedstawienie plakatu jest szczególnie oczekiwaną przez nas formą wystąpienia. Umożliwiamy tutaj dwa podejścia. (1) Wystąpienie posterowe z ww. zakresu tematycznego (wliczając tu również propozycje, które przedstawiliśmy poniżej przy referatach). (2) Wystąpienie posterowe jako praktyczna demonstracja zasady „obraz jest wart więcej niż tysiąc słów” w nauce lub jej krytyka, czy też innego rodzaju poster eksperymentalny, przy czym tematyka staje się już dowolna, jest pretekstem.
 • Wychodzimy z założenia, że dobre wystąpienie posterowe – na które składa się przygotowanie zarówno plakatu, jak i elastycznego krótkiego referatu oraz otwartość na serię możliwych dyskusji – wymaga większego nakładu sił niż zwykły referat średniej jakości. Dlatego, sprzeciwiając się dyskryminowaniu posterów, informujemy, że w treści zaświadczeń z udziału w sympozjum oba rodzaje wystąpień zostaną potraktowane podobnie, bez rozróżniania form. Zachęcamy także do zgłaszania publikacji posterów. Najlepsze wystąpienia posterowe studenckie i doktoranckie chcielibyśmy wyróżnić i nagrodzić.
 • Wymagania formalno-techniczne dotyczące abstraktów
 • Zestaw nieobligatoryjnych sugestii, jak zrobić dobre wystąpienie posterowe

REFERAT

 • Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów z ww. zakresu tematycznego. Mogą one (1) dotyczyć takich perspektyw i zagadnień jak: wizualizacje w wyjaśnianiu naukowym, wyjaśnianie naukowe jako wizualizacja, obrazowanie jako język nauki, modelowanie graficzne, sugestywność ilustracji naukowych, wizualizacje jako mylne tropy w nauce, dominacja poznania wzrokowego w badaniach kognitywistycznych, „myślenie obrazami” w nauce, uczenie się „widzenia naukowego”, aktywność badawcza jako przetwarzanie reprezentacji, komunikacja niewerbalna w nauce, „semiotyka laboratorium” Morany Alač, uwagi do „Wizualizacji i poznania” Bruno Latoura kilkadziesiąt lat od publikacji, metafory wizualne w nauce, rysunek jako metoda badawcza, etnografia wizualna nauki, obrazowanie w nauczaniu, wykorzystanie sztuki wizualnej w edukacji, (nie)widzialność płciowa i rasowa w nauce i in. Można również zaproponować (2) rodzaj koreferatu do któregoś z wykładów specjalnych (będzie to możliwe dopiero po otrzymaniu przez nas i opublikowaniu abstraktów do tych wykładów).
 • Wymagania formalno-techniczne dotyczące abstraktów

Ważne daty

 • Termin nadsyłania abstraktów: 30 czerwca 15 lipca 2022
 • Informacja o ocenie abstraktów: 25 lipca 2022
 • Termin rejestracji z wniesieniem opłaty konferencyjnej: 10 sierpnia 2022
 • Publikacja programu sympozjum: 15 sierpnia 2022
 • Otwarcie sympozjum: 12 września 2022

Zgłoszenie abstraktu i rejestracja

Każde zgłoszenie powinno obejmować dwa rodzaje abstraktów:

(1) Obszerniejszy abstrakt do oceny recenzenckiej, o długości 250–500 słów dla wystąpień posterowych, a 400–700 słów dla zwykłych referatów. Powinien streszczać wystąpienie lub przybliżać pomysł badawczy, przeglądowy czy krytyczny. Ewentualne ilustracje można dołączyć w wersji pdf abstraktu. Abstrakt ten powinien zawierać do 5 pozycji bibliograficznych i 3–5 słów kluczowych.

(2) Krótki abstrakt do publikacji w książce abstraktów, o długości około 150 słów. Nie powinien zawierać bibliografii ani ilustracji.

 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na
Latest posts by Andrzej Zykubek (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.