Drugi Kongres Filozofii Polskiej OPOLE – ORLA 2022

Idea Kongresu

Filozofia jako dążenie do wiedzy całościowej o rzeczywistości, jest z założenia refleksją uniwersalną. Jednakże będąc dziedziną kultury kształtowanej przez człowieka i mającej na niego wpływ, uwzględnia nie tylko nasze ogólnie potrzeby intelektualne, wspólne dla wszystkich kultur, ale także te, które wynikają ze specyficznych doświadczeń historycznych i innych czynników. Dlatego też, tak jak istnieje polska literatura czy muzyka, która ukształtowała się jako coś odrębnego wśród literatur i muzyk innych krajów, tak istnieje też polska filozofia, będąca wytworem narodu polskiego i zrodzona oraz rozwinięta przez jego przedstawicieli. W większym lub mniejszym stopniu, wyraża ona polski pogląd na świat. Oparta jest na długiej historii, w której wykształciły się specyficzne dla Polaków idee, dążenia i wartości. Stanowi wyraz bogactwa myśli polskiej. Wyrasta ze świadomości odrębności polskiej umysłowości. Jej najwięksi przedstawiciele to między innymi Józef M. Hoene-Wroński (1778–1853), Józef Gołuchowski (1797–1858), Bronisław Trentowski (1808–1869), Karol Libelt (1807–1875), August Cieszkowski (1814–1894), Kazimierz Twardowski (1866–1938), Wincenty Lutosławski (1863-1954), Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963), Roman Ingarden (1893-1970). Należy przypominać o jej tradycji, badać ją sumienie, szukać w niej inspiracji dla myśli współczesnej oraz dbać, aby znalazła należne miejsce w dziejach filozofii światowej. Należy podjąć trud jej dalszego rozwoju.

Zaproszenie

Do uczestnictwa w Kongresie Filozofii Polskiej zapraszamy wszystkie osoby, które zajmują się filozofią polską, czy to zawodowo, czy też z zamiłowania. Zapraszamy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, doktorantów i inne osoby. Warunkiem przedstawienia referatu jest ukończenie wyższych studiów magisterskich z filozofii lub innej dziedziny oraz jego wstępna akceptacja.

Zgłoszenia propozycji referatów można wysyłać elektronicznie do dnia 30 sierpnia 2022.

Powinny one zawierać krótki życiorys (do 50 słów) oraz abstrakt (do 300 słów). Abstrakt powinien zawierać tezy wystąpienia. Decyzja o akceptacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty wysłania. Z uwagi na międzynarodowy charakter Kongresu zgłoszenia przyjmowane są po polsku, angielsku i rosyjsku. Słuchaczami wykładów i referatów w formie zdalnej mogą być studenci i inne osoby, które dokonają rejestracji. Kongres będzie zorganizowany w formie hybrydowej, tj. część uczestników, w tym przewodniczący sekcji, będą na miejscu, a pozostali uczestnicy będą uczestniczyli na zasadzie zdalnej.

Ważne terminy:

  • 31 sierpnia 2022 – ostateczny termin rejestracji elektronicznej i nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa.
  • 10 września 2022 – ostateczny termin przesyłania decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów.
  • 15 września 2022 – ostateczny termin przyjmowania opłat rejestracyjnych przelewem.
  • 7-10 października 2022 – Drugi Kongres Filozofii Polskiej

Podstawowe informacje

Organizatorem Kongresu jest Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Miejscem Kongresu jest pałac w Orli koło Koźmina Wielkopolskiego (około 100 km na północ od Opola).

Sekcje tematyczne

Ontologia i epistemologia

Przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, UŁ

Filozofia polityczna  i społeczna

Przewodniczący
prof. dr hab. Bogdan Szlachta, UJ

Filozofia Dziejów i Filozofii Religii

Przewodniczący prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK

Antropologia filozoficzna i Etyka

Przewodniczący
dr hab. Zbigniew Pańpuch prof. KUL

Estetyka i filozofia kultury

Przewodniczący
dr hab. Karol Tarnowski, prof. UG

Historii filozofii polskiej

Przewodnicząca
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL

Filozofia języka i logika

Przewodniczący
dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Filozofia przyrody

Przewodniczący
ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII

Doradztwo filozoficzne

Przewodniczący
dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO

Sekcja anglojęzyczna

Przewodniczący
dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO

Sekcja rosyjskojęzyczna

Przewodniczący
prof. dr hab. Adam Sawicki

 

źródło informacji http://kongresfilozofiipolskiej.pl/

Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.