Seminarium

Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego

Uprzejmie zapraszamy do Lublina na posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w sali GG208. Mgr inż. Ewa Kula wygłosi referat pt.

Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego

Analiza dyskursu naukowego na przykładzie sporu o Puszczę Białowieską

Ewa Kula

Wartościowanie w nauce w kontekście konfliktu ekologicznego. Analiza dyskursu naukowego na przykładzie sporu o Puszczę Białowieską

Abstrakt

Konflikty ekologiczne są efektem sprzecznych celów ich stron: organów instytucji publicznych, społeczności lokalnych, struktur pozarządowych. Istotnym elementem dyskursu publicznego, prowadzonego w ramach konfliktów ekologicznych, jest udział w nim gremiów naukowych. W związku z tym spór naukowy staje się sporem o aspekcie politycznym i społecznym. Przykładem takiego konfliktu jest spór o Puszczę Białowieską.

Zagadnienia relacji badań naukowych, z naciskiem na biologiczne, ze społeczeństwem i polityką oraz roli badań naukowych w społeczeństwach demokratycznych podjął Philip Kitcher. Skupia on swoją uwagę na kwestiach społecznych nauki i na zbiorowym dobru, które nauka powinna realizować i promować. Przedstawia ideał nauki właściwie funkcjonującej, służącej osiągnięciu wspólnych celów.

Głównym celem mojego referatu jest analiza dyskursu naukowego, prowadzonego w odniesieniu do zagadnień ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej, w ujęciu teorii nauki Kitchera. Skupiam się głównie na latach 2016-2018, z racji na nasilenie konfliktu i jego wymiar międzynarodowy. Referat jest projektem wstępnym rozprawy doktorskiej.

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszam na

Andrzej Zykubek

Andrzej Zykubek, biolog i filozof, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody, dyskutujący ewolucjonista, zainteresowany genezą życia i umysłu poszukiwacz zatrudniony w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych KUL. Sympatyk torfowisk, rowerów i górskich wędrówek, wypraw kajakowych i bardzo dobrej muzyki.
Wieloletni Członek Komitetu Organizacyjnego i organizator Lubelskiego Festiwalu Nauki, a także wielu konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Prowadzi kilka stron www i serwisów społecznościowych, m.in. Wydziału Filozofii KUL i kognitywistyki KUL.
Wbrew pseudonimowi nadanemu mu przez studentów lubi innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens sapiens.
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.