Esej o naturze naszych uczuć i afektów – Francis Hutcheson

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazał się “Esej o naturze naszych uczuć i afektów wraz z przykładami działania zmysłu moralnego” (1728) Francisa Hutchesona (1694-1746) w przekładzie Justyny van den Abbeel i Adama Grzelińskiego.
Esej o naturze naszych uczuć i afektów oraz Przykłady działania zmysłu moralnego to obok Badań dotyczących pochodzenia naszych idei piękna i cnoty najważniejsze dzieła Francisa Hutchesona (1694–1746), klasyka oświeceniowej filozofii brytyjskiej. Przedstawia on w nich wpisującą się w szkołę emotywizmu etycznego koncepcję zmysłu moralnego, której bezpośrednich inspiracji można doszukiwać się w myśli Anthony’ego Ashleya Coopera Shaftesbury’ego i którą rozwijali później najwięksi filozofowie epoki: Adam Smith oraz David Hume. Jednym z centralnych motywów jego filozofii jest przekonanie o powszechnej ludzkiej życzliwości, zaś obie prezentowane w niniejszym tomie prace zawierają argumentację na rzecz owego poglądu, stanowiąc przy tym swoisty podręcznik cnotliwego życia.
Esej o naturze naszych uczuć i afektów wraz z przykładami działania zmysłu moralnego
Francis Hutcheson

Wstęp tłumaczy / 7

Przedmowa / 49

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

 • Rozdział I. Ogólny opis poszczególnych zmysłów i pragnień, zarówno samolubnych, jak i społecznych / 63
 • Rozdział II. O afektach i uczuciach. Naturalne prawa, którym podlega czysty afekt. Złożone doznania uczuciowe oraz ich przyczyny celowe / 87
 • Rozdział III. Klasyfikacje afektów i uczuć / 115
 • Rozdział IV. O tym, jak dalece mamy władzę nad naszymi poszczególnymi afektami i uczuciami, zarówno by nimi rozporządzać, gdy są już wzbudzone, jak i zapobiegać ich powstaniu oraz kilka uwag o właściwych im
 • przedmiotach / 141
 • Rozdział V. Porównanie przyjemności i przykrości kilku zmysłów pod względem intensywności oraz czasu trwania / 173
 • Rozdział VI. Kilka ogólnych wniosków dotyczących najlepszego kierowania naszymi pragnieniami oraz kilka zasad niezbędnych do osiągnięcia szczęścia / 207

Przykłady działania zmysłu moralnego

 • Rozdział I. Ogólny opis poszczególnych zmysłów i pragnień, zarówno samolubnych, jak i społecznych / 63
 • Rozdział II. O afektach i uczuciach. Naturalne prawa, którym podlega czysty afekt. Złożone doznania uczuciowe oraz ich przyczyny celowe / 87
 • Rozdział III. Klasyfikacje afektów i uczuć / 115
 • Rozdział IV. O tym, jak dalece mamy władzę nad naszymi poszczególnymi afektami i uczuciami, zarówno by nimi rozporządzać, gdy są już wzbudzone, jak i zapobiegać ich powstaniu oraz kilka uwag o właściwych im
 • przedmiotach / 141
 • Rozdział V. Porównanie przyjemności i przykrości kilku zmysłów pod względem intensywności oraz czasu trwania / 173
 • Rozdział VI. Kilka ogólnych wniosków dotyczących najlepszego kierowania naszymi pragnieniami oraz kilka zasad niezbędnych do osiągnięcia szczęścia / 207

Przykłady działania zmysłu moralnego

 • Rozdział I. O charakterze cnoty zgodnej z prawdą lub rozumem / 249
 • Rozdział II. Charakter cnoty i przywary, stosowności i niestosowności naszych działań / 281
 • Rozdział III. Omówienie przedstawionego przez pana Wollastona znaczenia prawdy jako idei cnoty / 289
 • Rozdział IV. Przedstawienie roli rozumu w odniesieniu do cnoty i występku przy założeniu, że idee te otrzymujemy dzięki zmysłowi moralnemu / 309
 • Rozdział V. Ukazanie, że w cnocie może zawierać się wszystko, co można rozumieć przez zasługę i co zasługuje na nagrodę przy założeniu, że jest ona postrzegana przez zmysł oraz że jest przedmiotem wyboru dokonywanego na podstawie afektu czy instynktu / 319
 • Rozdział VI. Jak dalece wzgląd na Boga jest konieczny do tego, by postępowanie było cnotliwe / 333
Print Friendly, PDF & Email
Andrzej Zykubek
Zapraszam na

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.